بایدن می گوید خروج آمریکا از افغانستان نشان دهنده رهبری آمریکاست

آرامشی شگفت انگیز مالکیت تمام روحم را در اختیار گرفته است, مانند این صبح های شیرین بهار که با تمام وجود از آن لذت می برم. حتی نقطه قوت همه جانبه هیچ گونه کنترلی بر روی متون کور ندارد، این تقریباً یک نامتعارف زندگی است یک روز اما یک خط...

ادامه مطلب

نکات برجسته

عقیده

تحریریه

آخرین خبرها